Vuosikokous 2023 / Salon järvet -hanke

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 26.8. VPK:n mökillä. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti osallistua Salon järvet -hankkeeseen, mikäli hanke toteutuu. Hankkeen toteuttajana toimii Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys Ry (LSVSY). Hankkeeseen kuuluu kolme osa-aluetta: Hanke rahoitetaan pääasiassa julkisella tuella sekä lisäksi LSVSY:n ja paikallisyhdistysten rahoituksella. Yhdistyksen hallitus ja jäsenistö osallistuu hankkeeseen myös talkootyöllä. Hankkeen työosiot ovat seuraavat: Vuosikokouksessa päätettiin …

Vuosikokous 2023 / Salon järvet -hanke Read More »

Kalastuksesta piiljärvellä vuonna 2023

Koski-Ranta osakaskunnan, eli “kalastuskunnan”, vuosikokous pidettiin 21.4.2023. Piiljärven hoitoyhdistyksen hallituksesta oli edustaja paikalla. Tavanomaisten käsiteltävien asioiden ohessa Piiljärveä koskien päätettiin näin: Katiskalla pyytäminen on vapautettu maksuista. Tällöin on huolehdittava roskakalojen asianmukaisesta hävittämisestä. Yllä mainitulla päätöksellä on kaksi tarkoitusta: ensinnäkin halutaan kokeilla asukkaiden ja mökkiläisten omaehtoista hoitokalastusta katiskoilla, jotta järven ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää ja toiseksi samalla …

Kalastuksesta piiljärvellä vuonna 2023 Read More »