Piiljärven padon tarkistusmittaus

15.5.2024 suorittivat ELY-keskuksen asiantuntijat Piiljärven padon korkeusaseman tarkistusmittauksen. Pato on rakennettu aikoinaan 50-luvulla osana kuivatussuunnitelmaa 3856TU1.

Tarkistusmittauksen tulos oli, että padon eteläpää on virallisessa korkeudessaan +18,75m. Padon pohjoispää on painunut 10cm siten, että pato on vinossa. Lisäksi pato vuotaa pohjoispään ympäri ja ali. Kumpikin vika osaltaan vaikuttaa siihen, että järven pinta laskee kuivaan aikaan virallista korkeutta matalammalle. Lisäksi padon reunalla on ylimääräistä maata ja uomassa kaatuneita puita, jotka voivat puolestaan tulva-aikaan haitata veden virtausta ja pahentaa tulvaongelmia.

ELY-keskuksen asiantuntijat antoivat paikan päällä korjausohjeita ja Piiljärven hoitoyhdistyksen hallitus aikoo harkita toimenpiteitä ja tulee tekemään oman katselmuksensa padolla. Mahdollisista korjaustoimenpiteistä pl. normaalit huoltotoimet tullaan lisäksi pyytämään lausunto vesilain valvojalta jotta varmistetaan toimenpiteiden lainmukaisuus ja mahdollinen luvanvaraisuus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *