piiljärven suojeluohjeet

Piiljärven suojelu on kaikkien järven käyttäjien yhteinen asia. Noudattamalla alla olevia ohjeita pidämme järven hyvässä kunnossa.

 

Älä johda pesuvesiä saunasta, keittiöstä tai pyykinpesusta suoraan järveen, vaan noudata jäteveden käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja Salon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä jätevesien käsittelystä.   

Kuivakäymälä ja komposti tulee sijoittaa mahdollisimman kauas rannasta Salon kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Käytä ainoastaan ympäristöystävällisiä pesuaineita. Matonpesu järvessä on kielletty. Älä pese järvessä tai sen läheisyydessä pyykkiä, tiskiä tai autoa. Älä myöskään pese itseäsi järvessä, vaan saunassa. Shampoot ja saippuat ovat haitallisia järvelle.

Nurmialueiden ja istutusten lannoittamista tulee välttää, jotta ravinteet eivät valu järveen. Kalkkia voi käyttää.

Mikäli polttonesteitä, torjunta-aineita tai muita kemikaaleja pääsee valumaan järveen tai sen läheisyyteen, tee välittömästi ympäristövahinkoilmoitus soittamalla hätänumeroon 112. Pienikin määrä myrkyllistä kemikaalia saattaa aiheuttaa merkittävän ympäristövahingon. Tarkempia ohjeita löytyy ELY-keskuksen kotisivuilta. 

Polttomoottoriveneen ja vesiskootterin käyttö on kielletty. Sähkömoottoria käytettäessä maksiminopeus on 5 km/h.

Yleistä uimarantaa lukuun ottamatta kaikki järven rannat ovat yksityisaluetta. Pidä riittävä etäisyys rantoihin liikkuessasi järvellä. Huomioi myös metsässä kulkiessasi riittävä etäisyys mökkeihin. Mökkien pihapiirissä tai sen läheisyydessä ei saa kulkea.

Jotta kaikki voisivat nauttia järven rauhasta, vältä metelöintiä. Erityisen tärkeää tämä on yöaikaan. Veden pinta kantaa äänet kauas.

Jotta linnut saavat pesimärauhan, koirat on pidettävä kytkettyinä 1.3.-19.8. välisenä aikana. Tämän lisäksi koiraa ei saa pitää vapaana toisen alueella
ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Koiraa ei saa päästää myöskään yleiselle uimarannalle.

Poista kaislaa, järviruokoa ja ulpukkaa omasta rannastasi. Vie poistetut kasvit kauas rannasta. Kompostoi ne tai vie kaatopaikalle. Poista vedestä rantaasi ajautuneet roskat.  

Kalastaessasi noudata sääntöjä. Pidä luvat kunnossa ja mukanasi. Merkitse pyydykset. Särkiä ja muuta roskakalaa olisi hyvä kalastaa ja poistaa järvestä. Voit valmistaa niistä ruokaa itsellesi tai lemmikkieläimillesi. Kalat voi myös viedä kaatopaikalle. Kaloja ei saa jättää maastoon. Petokalat ovat hyödyllisiä, joten päästä ne takaisin järveen.

Simpukoita ei saa poistaa järvestä, koska ne puhdistavat vettä. Jos simpukoista on haittaa, siirrä ne toiseen kohtaan rantavedessä. Rannalle nostetut simpukat pilaantuvat nopeasti ja voivat aiheuttaa ympäristöongelman.

Akvaariovesiä ei saa tyhjentää järveen, jotta vierasperäiset lajit kuten levät eivät ala kasvaa järvessä.

Kerro järven hoitoon liittyvät ideasi hoitoyhdistykselle: yhdistys@piiljarvi.fi