Kalastuksesta piiljärvellä vuonna 2023

Koski-Ranta osakaskunnan, eli “kalastuskunnan”, vuosikokous pidettiin 21.4.2023. Piiljärven hoitoyhdistyksen hallituksesta oli edustaja paikalla. Tavanomaisten käsiteltävien asioiden ohessa Piiljärveä koskien päätettiin näin: Katiskalla pyytäminen on vapautettu maksuista. Tällöin on huolehdittava roskakalojen asianmukaisesta hävittämisestä.

Yllä mainitulla päätöksellä on kaksi tarkoitusta: ensinnäkin halutaan kokeilla asukkaiden ja mökkiläisten omaehtoista hoitokalastusta katiskoilla, jotta järven ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää ja toiseksi samalla kerätään havaintoja järven kalakannasta. Siksi päätöksen ohessa osakaskunta esittää toiveen, että saadusta saaliista raportoitaisiin. Ainakin toivottaisiin tietoja siitä, mitä eri kalalajeja on saatu, sekä arvio määristä ja suurimpien yksilöiden koosta. Tiedot voi lähettää hoitoyhdistykselle osoitteeseen saalis@piiljarvi.fi , josta yhdistys välittää tiedon kootusti osakaskunnalle.

Toivomme siis, että mahdollisimman moni Piiljärven käyttäjä osallistuisi kokeiluun. Tarvitset katiskan tai katiskoja, sekä valtion kalastuskortin (sen tarpeesta osakaskunta ei voi valitettavasti kalastajia vapauttaa). Särkikalojen katiskapyyntiin lienevät parhaat ajat heti keväällä. “Roskakaloja” eli lähinnä särkikaloja ei tule palauttaa vesistöön, vaan ne voi käyttää omaksi tai lemmikin ravinnoksi, tai hävittää asianmukaisesti kuten osakaskunnan päätöksessä mainitaan. Pienet määrät voi kompostoida tuhoeläimiltä suojatussa talousjätekompostissa. Jos saalista tulee kerralla enemmän, eikä sille itse keksi hyötykäyttöä, on se toimitettava Korvenmäen jäteasemalle. Ylimääräiset petokalat sen sijaan tulee palauttaa järveen, ota vain se minkä jaksat syödä. Varsinkin suuret hauet syövät järvestä paljon särkiä, joten niitä ei välttämättä kannata ottaa ruoaksi. Pyydykset tulee luonnollisesti tarkistaa niin usein, etteivät vapautettavat kalat turhaan kärsi, eli käytännössä päivittäin.

PS. kokeile vaikka särkipullia! Edes ruotoja ei välttämättä tarvitse poistaa, kun jauhaa kalat huolellisesti yleiskoneessa.

PPS. Muistathan, että Piiljärvessä, kuten muissakin alueen järvissä, kalastus on sallittua vain kotitarvekäyttöön.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *