piiljärven syvyys 25.7.22

Päätimme tehdä katselmuskierroksen järven ympäri soutaen, jotta saisimme paremman kuvan järven nykytilasta. Aloitimme kierroksen Piiljärventie 40 kohdalta ja mittasimme järven syvyyttä mökkirantojen kohdalla, syvyys pohjaan ja toinen mitta liejukerroksen mittaamiseksi. Teimme mittauksia noin 40 kohdassa ja otimme kuvia rannoista. Kierros kesti lähes kolme tuntia.

Yleisesti voidaan todeta, että liejun määrä oli 0,5–1 m. Rantojen kohdalla järven syvyys vaihteli 1,3 ja 3 m välillä. Liejun määrä yllätti, emmekä saaneet mitatuksi yli 3 metrin syvyyttä. Aiempi tieto oli, että järven syvin kohta olisi jopa 7 m. Järviruokoa ja lumpeita oli runsaasti rannoilla, joita ei ollut ruopattu tai niitetty. Kasvusto on erityisen runsasta lahdissa, Piiljärventie 40 kohdalla, Hevossalmessa ja laskuojan suun lähellä.

Emme tehneet havaintoja haittakasveista. Totesimme, että lumpeita ei kasva alueella, jossa veden syvyys on yli 2 m. Järvi on madaltunut liejun vuoksi, siksi kaislaa ja lumpeita on nyt runsaasti.

Mittaustulokset:

210 cm, 150 cm, 170 cm, 170 cm, 210 cm, 150 cm, 170/270 cm, 230 cm, 200 cm, 270/370 cm, 220 cm, 220/320 cm, 130/270 cm, 150/210 cm, 150/250 cm, 150/220 cm, 200/300 cm, 210/310 cm, 240/320 cm, 270/370 cm, 320/370 cm, 220/320 cm, 210/260 cm, 250/320 cm, 230/300 cm, 260/330 cm, 220/300 cm, 210/310 cm, 210/270 cm, 170/270 cm, 150/250 cm, 250/350 cm, 220/270 cm 220/260 cm, 130/230 cm, 220/320 cm, 180/300 cm, 170/220 cm

Piiljärvi2
piiljärvi3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *